LINIA POJENIA BIOASEKURACJA – PORADNIK

Prawidłowa dezynfekcja linii pojenia Liczne badania wskazują, że odpowiednia dbałość o systemy pojenia bezpośrednio przekłada się na zdrowotność stada oraz wyniki produkcyjne w kolejnym cyklu. W związku z tym, po każdym skończonym rzucie, wszystkie linie pojenia należy dokładnie zdezynfekować. Jak bardzo system dostarczania wody może być zanieczyszczony, widać szczególnie po zakończeniu cyklu. Przez okres kilku […]