kilcox extraKilcox Extra to kompozycja wysokiej jakości syntetycznego fenolu, glutaraldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych.

– zawiera w składzie chlorokrezol, który eliminuje oocysty kokcydiów

– skuteczny przeciwko pasożytom (w tym Eimeria sp.), bakteriom, wirusom i grzybom

– może być stosowany w chodowli drobiu, trzody chlewnej, bydła i owiec

– zapobiega i zwalcza kokcydiozę

– niezawodny również podczas zamgławiania termicznego

POBIERZ
ulotka (PDF) | KARTA-CHARAKTERYSTYKI – Kilcox Extra PDF

Kilcox Extra został przebadany pod kątem skuteczności przeciw oocystom kokcydiów.kilcox wykres Wyniki pokazują, że niszczy bądź inaktywuje on 100% oocyst przy stężeniu 2%.

Skuteczność preparatu Kilcox Extra w zakresie zwalczania wirusów i bakterii wykazano w badaniach przeprowadzonych zgodnie z protokołem brytyjskiego Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wsi (DEFRA).

Preparat Kilcox Extra został też przebadany przez niezależne laboratorium z użyciem metody badania środków bakteriobójczych zgodnej z europejską normą EN 1656. Wykazano skuteczność działania preparatu Kilcox Extra rozcieńczonego w stosunku 1:200 w zakresie zwalczania 6 typowych mikroorganizmów przy czasie kontaktu wynoszącym 15 minut w obecności twardej wody i zagrożenia organicznego.

en defra

 

 

INSTRUKCJA STOSOWANIA

ZAGROŻENIA KOKCYDIOZĄ

– stężenie 2-3% –

W przypadku szczególnie wysokiego zagrożenia kokcydiozą i/lub w niskich temperaturach:

– stężenie 4% –

Roztwór rozprowadzać na podłogi oraz ściany i słupy do wysokości 1m, w ilości 300ml/m2.

ZAMGŁAWIANIE

Przy użyciu zamgławiaczy termicznych, w ilości 1l KILCOX EXTRA rozrobić w 3-5l wody na 1000 m3 kubatury budynku. Przy podwyższonym zagrożeniu epizootycznym zwiększyć dawkę do 2l/1000 m3. KILCOX EXTRA może być używany z dodatkiem nośnika mgły.

DEZYNFEKCJA OBUWIA

Stosować w stężeniu 1-2% (1:100 do 1:50) w zależności od częstotliwości użytkowania. Wymieniać w przypadku silnego zabrudzenia organicznego lub co 3-4 dni.