WIADOMOŚCI Z TERENU – Ćwiczenia lekarzy weterynarii na wypadek wystąpienia ptasiej grypy

W Jarosławcu i Bylicy zorganizowane zostały ćwiczenia symulacyjne, których celem było przygotowanie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz członków powiatowych i gminnych centrów, a także zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania czynności związanych z wystąpieniem, opracowaniem i wygaszeniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a taką bez wątpienia jest ognisko ptasiej grypy, wszystkie służby muszą ze sobą współpracować jak najlepiej, by wyeliminować zagrożenie. Symulacja przeprowadzona w Bylicy, uzupełniona częścią teoretyczną w Jarosławcu, pokazała jak ważne jest doskonalenie umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach.

Organizatorzy za cel postawili sobie przypomnienie blisko 50 uczestnikom ćwiczeń obowiązujących procedur dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zebrani w Jarosławcu i Bylicy mieli więc możliwość doskonalenia umiejętności zachowania się i wykonywania czynności w ognisku choroby zakaźnej, a także przygotowania odpowiedniej dokumentacji z terenu objętego chorobą. Te niezwykle kluczowe elementy pozwoliły jednocześnie zrozumieć istotę współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej z członkami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

TEORIA I PRAKTYKA

Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy. Podczas pierwszego, teoretycznego, omówiono dokumentację weterynaryjną oraz proces jej powstawania. Tyczyło się to dokumentacji sporządzonej w związku z podejrzeniem i stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w jej aplikacyjnym ognisku.

O dynamice i szerzeniu się choroby w Europie i Ameryce Północnej opowiadał Grzegorz Ptak, Starszy Inspektor Weterynaryjny PIW Sławno.

Z kolei specjaliści ds. dezynfekcji z firmy Kilco opowiadali o skuteczności środków dezynfekcyjnych takich jak Virex, który może być stosowany w profilaktyce i zwalczaniu grypy ptaków.

Prezentacja na temat produktu Virex potwierdziła, że został on przebadany laboratoryjnie pod kątem skuteczności przeciwko wirusowi ptasiej grypy. Virex radzi sobie już w 1-procentowym roztworze. Jest również skuteczny przeciwko innym wirusom, a także bakteriom i grzybom.

Kolejnym etapem były już ćwiczenia praktyczne, które odbyły się na fermie drobiu w Bylicy. Rozpoczęły się one od pokazu oznakowania i zabezpieczenia granic obszarów zagrożonego i zapowietrzonego, a także oznakowania i zabezpieczenia aplikacyjnego ogniska choroby.

Również policja i straż pożarna odegrały istotną rolę w części praktycznej, bo ich zadaniem był nadzór obszaru wystąpienia choroby.

Nie obyło się także bez sekcji drobiu i pokazu pobierania, pakowania i przesyłania prób do badań laboratoryjnych.

Istotnym elementem ćwiczeń było też omówienie metod czyszczenia i dezynfekcji w ognisku choroby.

Drugiego dnia symulacji zespół ćwiczący, podzielony na cztery grupy robocze, opracowywał i omawiał dokumenty nakazane przez zespół przygotowujący ćwiczenie, dla kolejnego, aplikacyjnego ogniska choroby.

 

DEZYNFEKCJA A PTASIA GRYPA

Podczas części praktycznej uczestnicy ćwiczeń musieli przejść na teren fermy przez specjalnie przygotowane strefy czystą i brudną mające na celu eliminację zagrożeń ze środowiska zewnętrznego. Po przejściu przez strefy lekarze weterynarii udali się do budynków, w których zdiagnozowano ognisko choroby. Tam odbyła się m.in. sekcja ptaków, która potwierdzała podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej.

 ^CBCC57F3041A5793F8FDDD780754E599467EF9CFA44A93A13A^pimgpsh_fullsize_distr^B4C4DA5FAA3F15374C78D93282A4D7C1FC394706F8FE0CB750^pimgpsh_fullsize_distr ^65579DFDF449F3E95FA96A8F9DC28824E7B594FA6FAF378C43^pimgpsh_fullsize_distr

ZALECANE STOSOWANIE VIREXU

WIRUSY
Adenoviridae 1:100
Birnavirdae 1:200
Calcicviridae 1:200
Circoviridae 1:200
Flaviviridae 1:200
Herpesviridae 1:200
Orthomyxoviridae 1:200
Paramyxoviridae 1:200
Parvoviridae 1:100
 Picornaviridae 1:50
Reoviridae 1:200
Togaviridae 1:500
AVIAN INFLUENZA 1:400

 

BAKTERIE
Enterococcus hirae 1:150
Proteus vulgaris 1:200
Pseudomonas aeruginosa 1:100
Staphylococcus aureus 1:100
Bacillus cereus 1:50
Enterococcus faecalis 1:100
Escherichia coli 1:100
Helicobacter pylori 1:100
Listeria monocytogenes 1:100
Salmonella typhimurium 1:100
Vibrio cholerae 1:100
GRZYBY
Candida albicans 1:100
Aspergillus Niger 1:100
Dermatophilus congolensis 1:100
Microsporum canis 1:50
Trichophyton mentagrophytes 1:50